Een nieuw zelfbewustzijn

Koj Koning zet zich al jaren in voor de wijkvernieuwing in Eindhoven. Eerst bij de gemeente en sinds 2005 als districtmanager bij de corporatie Woonbedrijf.  Zoekend naar een integrale aanpak voor de wijk Doornakkers klopte ze aan bij het Atelier Rijksbouwmeester. Problemen achter de voordeur Koning kan levendig vertellen over de Eindhovense wijken in Tongere;  […]
→ lees meer

Herkennen van potentie

Like Bijlsma en Eireen Schreurs vormen samen SUBoffice architecten, een bureau dat zich onderscheidt door een kritische en analytische houding en het aangaan van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Dat weerspiegelt zich in gevarieerde projecten. Zo heeft het bureau naast een aantal kleinere bouwprojecten deelgenomen aan kunstmanifestaties, tentoonstellingen en onderzoeken en heeft het in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester […]
→ lees meer

Het wij-gevoel bevorderen

Corry Noom was als wethouder in de gemeente Zaanstad onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles welzijn, jeugd, gezondheidszorg en grotestedebeleid. Successen vieren Corry Noom heeft nog maar kort geleden de ballonnen in Poelenburg opgelaten. Want op 16 oktober jl. werden in de wijk twee vernieuwde speeltuinen geopend. Ze maken deel uit van de zogenaamde ‘Kindroute’, […]
→ lees meer

Sleutelen aan de structuur van de stad

De heremiet en de handelsreiziger Veldhuis ziet een belangrijke rol weggelegd voor de stedebouwer in de huidige samenleving. Nu de overheid zich steeds verder terugtrekt op het gebied van ruimtelijke ordening zou de stedebouwkundige zich moeten opstellen als bewaker van het publieke belang, en de gemeente als bewaarder van het collectieve geheugen. Veldhuis: ‘Er zijn […]
→ lees meer

Een bredere definitie van het vak

Enten op wat er was Terugkijkend op ruim vijftien jaar herstructurering in vooral naoorlogse wijken vertelt Simon Franke: ‘Ik heb vanaf begin af aan altijd liever over transformatie gesproken omdat het woord herstructurering aangeeft dat er iets mis zou zijn met de structuur van de wijken, en dat is niet zo. Dat is een misvatting. […]
→ lees meer

De vraag van morgen

Tijdsgewricht We zitten in een interessante periode van de geschiedenis omdat het economisch systeem tegen grenzen oploopt en verandering behoeft. Dat heeft grote gevolgen voor de bouw- en vastgoedsector, meent De Jonge, omdat de financiering van ruimtelijke investeringen problematisch is, zowel aan de publieke als de private kant. ‘We hebben een woningvoorraad van zeven miljoen […]
→ lees meer
12