St. Annaterrein — Venray

Het onderzoek naar een nieuwe toekomst voor het St. Annaterrein in Venray is verricht door drie partijen die een gezamenlijke ontwerpstudie hebben uitgevoerd: Architectenbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles), Studio PROTOTYPE en Bureau Rekenruimte. In multidisciplinair verband hebben zij gewerkt aan een gebiedsvisie met als doel het park weer onderdeel te laten worden van het publieke […]
→ lees meer

Babberspolder — Vlaardingen

Babberspolder Oost is een naoorlogse woonwijk in Vlaardingen, in de jaren vijftig gebouwd naar een stedenbouwkundig ontwerp van Willem van Tijen. In de wijk vindt sinds enige jaren een grootschalige herstructureringsoperatie plaats waarbij een groot deel van de woningen wordt vervangen door nieuwbouw. In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester deden drie bureaus voorstellen voor het weer […]
→ lees meer

Bloemhof — Rotterdam Zuid

Bloemhof is een van de meest dichtbevolkte wijken van Rotterdam. Het probleem van Bloemhof is dat een groot aantal woningen te klein is en in bouwtechnisch slechte staat verkeert en dat er een gebrek is aan groen, speelruimte en parkeerplaatsen. De openbare ruimte van Bloemhof kent veel kleine pleintjes en plantsoentjes, maar een grote centrale […]
→ lees meer

Poelenburg

In opdracht van de gemeente Zaanstad en het Atelier Rijksbouwmeester is in de wijk Poelenburg in Zaandam een ontwerponderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een kindvriendelijke fiets- en wandelroute door de wijk. Resultaat: in oktober 2011 is de zogenoemde ‘Kindroute’ feestelijk geopend door de Wethouder Corrie Noom. De tools voor de route werden geleverd door […]
→ lees meer

Lelylaan

 Station Lelylaan in Amsterdam is dringend aan verbetering toe. De nieuwbouwplannen en bouwgrond liggen klaar, maar de uitvoering is deels vertraagd door de bouwcrisis en bezuinigingen. Drie onderzoeken in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester dienen als impuls voor Lelylaan, en  inspiratie voor andere stations in stedelijke vernieuwingsgebieden. De resultaten zijn gebundeld in de krant ‘Next […]
→ lees meer

Brukske — Venray

De corporatie Wonen Limburg en de gemeente Venray evalueren de aanpak van de woonwijk Brukske en hebben Atelier Rijksbouwmeester gevraagd om een onafhankelijk advies. Aanleiding is de veranderde economische situatie, de beperkte betrokkenheid van de bewoners bij de wijk en de onveiligheid. De gemeente en corporatie gebruiken de Effectenarena (SEV) om investeringsbeslissingen te nemen. URBANOS […]
→ lees meer

Veenkoloniale dorpen — Emmen

In Emmen maakten ontwerpers een inspiratieboek dat als communicatiemiddel ingezet kan worden tussen de gemeente, corporaties, bewoners, ondernemers en verenigingen. Het boek biedt met al z’n tekeningen bewust geen toekomstbeelden maar dient ter inspiratie en stimulans om de bewoners en ondernemers van het gebied te laten zien wat de kracht en identiteit van hun dorp is.
→ lees meer

Achterhoek — Aalten, Groenlo, Winterswijk

Vooral in de grensgebieden in Nederland hebben gemeenten in toenemende mate te maken met krimp en een vergrijzende bevolking. In dit kader werkten drie bureaus, Bureau Stedelijke Planning, Merkator Locatie & Citymarketing en Locatus, in opdracht van Regio Achterhoek en Atelier Rijksbouwmeester aan een gezamenlijke visie op de kernen Aalten, Groenlo en Winterswijk. In samenhang […]
→ lees meer

Nijlân — Leeuwarden

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en in samenwerking met corporatie WoonFriesland en de Gemeente Leeuwarden, hebben Dijk & Co, .FABRIC en O+A een studie gedaan naar de naoorlogse wijk Nijlân. Doel van het onderzoek was om naast vervanging van de bestaande  gebouwen ook andere scenario’s te onderzoeken, met name gericht op behoud, hergebruik en transformatie […]
→ lees meer

Doornakkers, Eindhoven

De gemeente Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf waren in 2009 de eersten die zich meldden toen bekend werd dat het atelier Rijksbouwmeester  interdisciplinaire teams wilde gaan inzetten om een ontwerpende aanvulling te bieden op de wijkactieplannen van diverse gemeenten. Het ging om Doornakkers, een wijk met een negatief imago veroorzaakt door een hoge werkloosheid, relatief veel […]
→ lees meer
12