Babberspolder — Vlaardingen

Babberspolder Oost is een naoorlogse woonwijk in Vlaardingen, in de jaren vijftig gebouwd naar een stedenbouwkundig ontwerp van Willem van Tijen. In de wijk vindt sinds enige jaren een grootschalige herstructureringsoperatie plaats waarbij een groot deel van de woningen wordt vervangen door nieuwbouw. In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester deden drie bureaus voorstellen voor het weer […]
→ lees meer

Erkennen van het probleem

Typischer kan het bijna niet. Zittend in de rumoerige Snackbar Verhage, middenin de Vlaardingse aandachtswijk Babberspolder, vertelt stedenbouwkundige Jaap van Heest enthousiast over de herstructurering in de wijk en de studies die namens het Atelier Rijksbouwmeester zijn verricht. Hij schetst hoe de ogen aanvankelijk vooral op de herstructurering waren gericht, terwijl er volgens hem juist […]
→ lees meer