Brukske — Venray

De corporatie Wonen Limburg en de gemeente Venray evalueren de aanpak van de woonwijk Brukske en hebben Atelier Rijksbouwmeester gevraagd om een onafhankelijk advies. Aanleiding is de veranderde economische situatie, de beperkte betrokkenheid van de bewoners bij de wijk en de onveiligheid. De gemeente en corporatie gebruiken de Effectenarena (SEV) om investeringsbeslissingen te nemen. URBANOS […]
→ lees meer