Herkennen van potentie

Like Bijlsma en Eireen Schreurs vormen samen SUBoffice architecten, een bureau dat zich onderscheidt door een kritische en analytische houding en het aangaan van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Dat weerspiegelt zich in gevarieerde projecten. Zo heeft het bureau naast een aantal kleinere bouwprojecten deelgenomen aan kunstmanifestaties, tentoonstellingen en onderzoeken en heeft het in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester […]
→ lees meer

Zomerzone, Haarlem

De problematiek in Haarlem Oost wordt door de gemeente groots aangepakt. Diverse plannen zijn gemaakt en in samenwerking met stadsbouwmeester Max van Aerschot heeft het atelier Rijksbouwmeester in 2010 een interdisciplinair ontwerpteam gevraagd aanvullend onderzoek te doen. De lange termijnaanbevelingen en concrete voorstellen die hieruit voortvloeiden dienen als input voor de diverse gebiedsvisies van de […]
→ lees meer