Schermafbeelding 2014-11-22 om 15.41.21

Spijkenisse Zuidwest

In het kader van Oog voor de Buurt werkten LOLA landscape architects, René Kuiken Urbanism en WE architecten samen aan een ontwerpend onderzoek naar mogelijke ingrepen in de wijk Spijkenisse Zuidwest met als doel verbetering van de fysieke omgeving én verbetering van het imago van de wijk.

Bloemkoolwijk
In Zuidwest, een stadsdeel in Spijkenisse met 17.000 inwoners uit de jaren tachtig, wordt door de gemeente de noodzaak gevoeld om tot een verbetering van de woon- en leefkwaliteit te komen. Zuidwest bestaat uit typische bloemkoolwijken met veel laagbouw en eengezinswoningen, veel groen en parkjes. De wijken worden nu nog gewaardeerd door de bewoners, maar de tevredenheid is tanend. Het ‘buurtgevoel’ neemt af en de sociale problematiek neemt toe. De sociaaleconomische positie van de bewoners is iets zwakker dan in de rest van Spijkenisse. Door de bloemkoolstructuur zijn er problematische plekken die onveilig zijn of als zodanig worden ervaren. Binnen de gekozen structuur is weliswaar veel groen, maar het groen is vaak verstopt en ongelijk verdeeld, waardoor sommige buurtjes teveel steen en te weinig groene openbare ruimte hebben. Bovendien is de openbare ruimte vaak rommelig en slecht onderhouden. Ten slotte is er een imagoprobleem, dit versnelt bestaande negatieve tendensen: Zuidwest heeft een slechte reputatie.
Deze opgaven zijn exemplarisch voor de meeste groeikernen en wijken uit de jaren zeventig en tachtig en daardoor kunnen de adviezen breder worden ingezet en van betekenis zijn voor meer steden dan Spijkenisse.

Kansgebieden

Kansgebieden

Ontplooien van potenties
In het onderzoek heeft het team zich gericht op de kansen en potenties van de wijk, en hoe deze verder ontplooid kunnen worden. In het buurtonderzoek kwamen drie ‘hotspots’ van kansrijke plekken in de wijk naar voren (Park Braband, het Ommeland en De Akkers).
De voorstellen zijn erop gericht om;
1. De fysieke verbinding van deze kansrijke gebieden, die loopt door de groene zones van de wijk, als samenhangende ontwerpopgave te benaderen: het Pluspark. Zij hebben daarvoor op korte termijn twee hoofdingrepen voorgesteld: het recreatieve wandelpad dat oost-west loopt (in de hoogspanningsmastenzone) en het vrijmaken van de twee zichtlijnen (oost-west en zuid-noord) over het Pluspark.
2. Te onderzoeken hoe deze verbindingen versterkt zouden kunnen worden: hier gaat het onder andere over de oeververbinding (maar ook over trekpontjes bij Park Braband).
3. Middels een pilotproject het gebruik en de beleving van deze ruimte versterken.

Eén van de pilots: een object in het park

Eén van de pilots: een object in het park

De ontwerpvoorstellen zijn de afgelopen maanden omarmd door zowel de wijkbewoners, gemeente als corporaties. Het wandelpad en de zichtlijnen staan al op de projectenkaart van het Wijkontwikkelingsplan. Binnenkort zullen er vervolggesprekken plaatsvinden tussen de ontwerpbureaus en de gemeente.

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter