stationsbuurt

Stationsbuurt Den Haag

De buurt rond het treinstation Holland Spoor (Den Haag) kampt al lange tijd met diverse problemen en de bewoners klopten in 2009 zelf bij de Rijksbouwmeester aan voor advies. Drie onderzoeken van verschillende bureaus resulteerden in diverse aanbevelingen en ontwerpvoorstellen. Een welkome inspiratiebron voor de gemeente en bovendien zeer positief ontvangen door de wijk.

De stationsbuurt
Station HS is van oudsher één van de hoofdentrees van de stad Den Haag. Dagelijks maken zo’n 35.000 reizigers gebruik van het station, dat op loopafstand ligt van de binnenstad en de schakel tussen het oude stadshart en Laakhaven vormt. Het monumentale stationsgebouw is prachtig, maar de buurt rond het treinstation kampt met fysieke problemen en een negatief imago. Na het verzoek van en overleg met Bewonersgroep Buurtstation gaf het Atelier Rijksbouwmeester, in samenwerking de enthousiaste wethouder Bouwen en Wonen Marnix Norder, drie teams opdracht om het stationsgebied verder te onderzoeken op het vlak van het imago, het winkelaanbod en het stationsplein zelf.

Werken aan een beter imago
Bureau Wijkwiskunde heeft onderzocht wat bewoners, studenten en passanten van de Stationsweg en het Stationsplein vinden en welke mogelijkheden er zijn om het imago van de wijk te veranderen. Door gebruik te maken van reeds aanwezige potenties en  (verborgen) kwaliteiten van  de locatie, te luisteren naar de ideeën van bewoners en experts en door eigen creatieve verbindingen en invalshoeken toe te passen kan het imago van de wijk verbeteren. Aan de hand van vier clusters zijn aanknopingspunten gevonden en aanbevelingen gedaan om het imago van de Stationsbuurt positief te veranderen: de entree, de verbinding, cultureel buiten en wereldplein. Zo kan het aantrekkelijker maken van het stationsplein passanten uitnodigen om de wijk in te trekken en zullen door een divers aanbod meer doelgroepen zich thuis voelen in de wijk. Daarnaast is het goed om de activiteiten van de buurt te stimuleren en de ontwikkeling van de Bazaar op de Hoefkade nieuw leven in te blazen.

Welkom in Den Haag
De Stationsweg zou een belangrijke functie kunnen vervullen als entree van Den Haag en als verbindingsas tussen station Hollands Spoor en de binnenstad. Met de sterke stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten, de ligging in een veelkleurige wijk, de positie als aanloopstraat naar de binnenstraat en de potentiële diversiteit aan gebruikersgroepen heeft de Stationsweg alle kaarten in huis om zich te ontwikkelen tot een onderscheidende winkelstraat. Maar de Stationsweg maakt nu grotendeels een verloren indruk en doet in de avonduren onveilig aan. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om te onderzoeken hoe de ruimtelijk-economische positie van de Stationsweg kan worden verbeterd en zo een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de buurt en de uitstraling van de stad. Volgens het bureau dient de Stationsweg zich bij voorkeur te ontwikkelen tot de belangrijkste verbindingsas tussen Hollands Spoor en de binnenstad voor voetgangers en fietsers. Het vernieuwen van de openbare ruimte, versterken van het historische karakter, situeren van publiekstrekkers op strategische locaties (zoals de AH, Blokker en Mac Donalds) en een invulling van de plint met bijzondere, internationale winkels, horeca en culturele functies en winkelstraatmanagement dragen hieraan bij.

Een aantrekkelijke openbare ruimte
Jaco Kalfsbeek (Drive 3D) en Mark Eker (Eker & Schaap landschapsarchitecten) verbreedden hun vraag voor verbetering van de openbare ruimte vanuit voetganger- en fietserperspectief tot een onderzoek naar de stadsentree Hollands Spoor. Hier is integraal stadsontwerp noodzakelijk, die volgens de ontwerpers gemist wordt in de gebiedsvisie ‘Hollands Spoor en omgeving’. Wie nu uit het station komt, krijgt een chaotische eerste indruk. Auto’s, trams, voetgangers, een veelheid aan materialen en geluiden. Echte verblijfsruimte ontbreekt. In Den Haag moet, net zoals bij goede voorbeelden van stadsvestibules als Leuven en Maastricht, ademruimte komen, een schakeling tussen stationsplein en nevenruimtes en de ruimte bepaald of begrensd worden door bebouwing. Verschillende combinaties van voorstellen kunnen nog verder onderzocht worden: van het discutabele maximaal uitnutten van bebouwingsmogelijkheden uit de Gebiedsvisie tot aan het meest optimale model met een verbreed voorplein als fraaie stedelijke ruimte, in combinatie met een groen en grotendeels onbebouwd talud als aantrekkelijke verblijfsplek.

Hier hebben we jaren op gewacht
De kruisbestuiving tussen verschillende disciplines heeft ook in Den Haag een meerwaarde laten zien, en de wat bredere blik van de teams werd erg goed ontvangen bij de bewoners. Zoals het Algemeen Dagblad bewoner citeerde: ‘hier hebben we jaren op gewacht. De gemeente nam de resultaten als welkome inspiratiebron tot zich, waarbij vooral de voorstellen voor de routes voor langzaam verkeer goed vielen. Inmiddels zijn er diverse projecten gaande in het Stationsgebied, een deel van de Stationsweg wordt gerenoveerd en de gemeente heeft het schetsontwerp voor een nieuw Stationsplein eind februari 2011 gepresenteerd aan de buurt.

 

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter