ZOHO

The Rise of new Makers

Oog voor de Buurt was in ZOHO Rotterdam afgelopen week bij een salon van Inspiring Cities. Onder de titel ‘The rise of the New Makers of the City and their Importance for Rotterdam’ belichtten verschillende sprekers wat een nieuwe generatie makers aan waarde kan toevoegen in de gebiedsontwikkeling.

De avond bestond uit een serie inspirerende presentaties en workshops van o.a. Paul vd Laar (Museum Rotterdam), Peter Troxler (Hogeschool Rotterdam), Erwin van Tuijl (Erasmus Universiteit), Arnold Roosch (Stadslab Rotterdam), Ebami Tom (Maakhavens M4H), Mariangela Lavanga (Erasmus Universiteit), de Viltmannen, Mesh Print Club, Studio Bas Sala en Mireille van den Berg van de Talentfabriek.

Talentontwikkeling
Oog voor de Buurt woonde twee korte workshops van ieder ca. 20 minuten bij. Ten eerste de workshop van Mireille van den Berg, duurzaam ontwikkelaar en innovator op sociaal maatschappelijk gebied en onderwijs en in juli 2013 gestart met de Talentfabriek. Het is een project waar bijna honderd mensen, vooral vrouwen, zonder diploma of werkervaring de kans krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn. Ze werken bij echte opdrachtgevers en leren een vak door het simpelweg te doen. Door die ervaring krijgen ze meer vertrouwen in hun vaardigheden en komen ze erachter wat ze allemaal wel niet kunnen. Hiermee vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt, kunnen ze makkelijker een eigen onderneming opstarten of kunnen ze weer terug naar school. Inmiddels is de Talentfabriek al actief op vier verschillende locaties in Rotterdam. Een aanstekelijk optimistisch verhaal waarbij de initiatiefneemster het realisme niet uit het oog verliest: veel vrouwen blijken namelijk uiteindelijk niet capabel om een eigen onderneming op te starten, dat is te hoog gegrepen. En daarnaast: het project is waardevol, niet in euro’s maar op talloze andere vlakken en hier is geen verdienmodel op los te laten, dat doen ze dus ook niet bij de Talentfabriek. Uit ervaring blijkt: deze voorziening kost gewoon geld.

4havens
Fair Gentrification
Ebami Tom van (Maakhavens M4H), een jonge ondernemende architect, licht kort zijn visie toe op het gebied Vierhavens, één van de opkomende plekken van Rotterdam. Als industriële haven op steenworpafstand van het levendige Delfshaven, verandert dit gebied langzaam in een stukje stad met een bijzondere mix van bedrijvigheid. In het gebied huizen veel kunstenaars en creatieve bedrijfjes, en niet de minsten. Richard Hutten, Florentijn Hofman en Spark Design & Innovation komen hier onder andere vandaan, reden voor Tom om het gebied als creatief makersgebied op de kaart te willen zetten en onder de titel ‘Made in 4Havens’ een kunstmanifestatie te organiseren. Daar is op zich niet veel nieuws aan. In talloze Nederlandse steden proberen corporaties en lokale overheden, allemaal evenzeer bevlogen door Richard Florida en Jane Jacobs c.s., met behulp van de creatieve sector verloren gebieden waar leegstand of andere vormen van achterstand een grote rol spelen nieuw leven in te blazen. Het wordt pas echt interessant wanneer Tom het begrip ‘Fair Gentrification’ introduceert en vertelt over zijn zoektocht naar een model waarin de waarde die door de jaren heen in het gebied wordt gecreëerd ook ten goede kan komen van omliggende buurten en bewoners. Er volgt een interessant gesprek tussen de aanwezigen over het bestendigen van de creatieve mix na waardestijging van het vastgoed.

Inspiring?
De avond biedt inspirerende verhalen over vormen van gebiedsontwikkeling waar waardeontwikkeling niet alleen over geld en verdienmodellen gaat maar ook over kennisdelen, netwerken, maatschappelijke versterking van wijken, gebieden en steden. Gemengde gebieden waar wonen, werken, creëren en verblijven hand in hand gaan en waar men het vooral prettig vindt om te verblijven.
ZOHO zelf past goed in dit plaatje: bij binnenkomst laat Hans Karssenberg (Stipo) weten dat het gros van de voormalig leegstaande panden van het Zomerhofkwartier inmiddels gevuld is met creatieve bedrijfjes en makers. Er zijn samenwerkingsprojecten met opleidingen buiten het gebied gestart waardoor studenten ook het gebied in worden getrokken, én de eerste aanmeldingen zijn binnen van mensen die hebben aangegeven te willen wonen in het gebied. ZOHO is inspirerend goed op weg.

Lees meer op:
Talentfabriek
Vierhavens
ZOHO Rotterdam
Artikel ‘ZOHO Rotterdam – innoveren door leren verbinden en creëren’

Marlies Buurman

Deel via
Deel via facebookDeel via twitter